Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık için Pleksiglass kullanılarak üretilmiş 1/100 Ölçekli Mimari Tefriş Maketi.