Nef için Pleksiglass, Foreks, ve Karton kullanılarak üretilmiş, 1/200 Ölçekli Mİmari Konut Maketi.