Selimoğlu İnşaat için Pleksiglass ve Foreks  kullanılarak üretilmiş 1/100 Ölçekli Mimari Sunum Maketi.